Tüp Bebek Yasası Nedir?

Tüp Bebek Yasası Nedir?

Tüp Bebek Yasası, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Bünyesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri (ÜYTEM) Yönetmeliği 21 Ağustos 1987 yılında yayınlanmıştır.

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğine göre bir ÜYTEM kliniğinde, klinisyen ve embriyolog olarak çalışabileceklerden 6 aylık eğitim alması istenmektedir. “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ” 01.01.2002 tarihinde yayınlanmıştır.

2007 yılında SSK ve Bağkur’ lu hastalar SGK bünyesinde SUT kapsamında Emekli Sandığı mensupları ise Maliye Bakanlığı bünyesinde BUT kapsamında özel tüp bebek klinikleri dahil olmak üzere tüp bebek tedavilerinin devlet tarafından desteklenmesine başlanmıştır.

Captcha işaretlenmemiş.