TEOG Nedir?

TEOG Nedir?

TEOG 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen ve Teknoloji
 • T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Teog merkezi ortak sınavlar kapsamında;

 • 1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.
 • 3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.
 • Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.
 • Teog ortak sınavları hafta içi iki günde yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.
 • Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,
 • Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.
 • Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.
 • Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.
 • Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.
 • Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.
 • Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

Teog Merkezi Ortak Sınavlarının Değerlendirilmesi;

 • Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş olduğumuz yazılılar gibi.
 • Her soru 5 puandır. ( Sınavda iptal edilen soru yoksa )
 • Merkezi ortak sınav puanı 700 üzerinden
 • Yerleştirmeye esas paun ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Yerleştirmeye esas puanın %30’nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları
 • % 70’ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir.
Captcha işaretlenmemiş.