Pediatri Nedir?

Pediatri Nedir?

Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 18-19 yaşındakilere kadar) tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir.

Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemiştir: paidi (παιδί) "erkek çocuk" ve iatros (ιατρός) "doktor". Ayrıca 'jargon' tarihsel köken bakımından Fransızca pédiatrie sözcüğü ile günümüzdeki yaygın kullanımını almıştır. Türkçe tıp terimi olarak pediatri ve/veya pediyatri şeklinde kullanılmaktadır. Tıpkı İngilizce'de pediatrics veya pediatry şeklinde kullanıldıkları gibi.

Pediatrinin Tarihçesi

Pediyatri 19. yy. ortasında ortaya çıkmış olup görece yeni bir bilim dalıdır. Arthur Jacobi (1830–1919) katkılarından dolayı pediatrinin babası olarak anılır.

Soraneus MS 2. yy'da pediatri ile ilgili bilinen ilk manuskripti kaleme almıştır. İran'lı Rhazes (865–925) Çocukların Hastalıkları adlı kitabı yazmış ve tıbbın bağımsız bir dalı olarak pediatriyi ele alan ilk kitabı meydana getirmiştir. Çocuk hastalıklarına ayrılmış ilk basılan kitap İtalyan Bagallarder'in (1472) Çocuk Hastalıkları El Kitabı'dır (1472).

Batı dünyasında ilk çocuk hastanesinin Hôpital des Enfants Malades (Fransızca = Hasta Çocuklar için Hastane) olduğu kabul edilir. Paris'de haziran 1802'de açılan hastane öncesinde yetimhane idi.

Pediatrinin alt bilim dalları nelerdir?

 1. Çocuk Acil
 2. Çocuk Endokrinolojisi
 3. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 4. Çocuk Gastroenterolojisi
 5. Çocuk Genetik Hastalıkları
 6. Çocuk Göğüs Hastalıkları
 7. Çocuk Hematolojisi
 8. Çocuk Onkolojisi
 9. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
 10. Çocuk Kardiyolojisi
 11. Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 12. Çocuk Nefrolojisi
 13. Çocuk Nörolojisi
 14. Çocuk Romatolojisi
 15. Çocuk Yoğun Bakımı
 16. Neonatoloji

Türkiye’de pediatri ihtisası dört senedir. Bu ihtisası tamamlayan hekimlere “pediatrist” veya çocuk hastalıkları mütehassısı ismi verilmektedir. Yurdumuzda özellikle 1950’li yıllardan îtibâren pediatri gelişmeye başlamış ve pediatristlerin sayısı bu yıldan sonra hızla artmıştır. Yurdumuzdaki en büyük ve modern çocuk hastânesi Hacettepe Çocuk Hastânesidir. Tıp Fakültesi hastânelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, hematoloji, nefroloji, onkoloji ve nöroloji gibi alt birimlere ayrılmış ve bu konularda uzmanlaşmış kişiler yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir.

Captcha işaretlenmemiş.