Okul Öncesi Etkinlikleri Önemli mi?

Okul Öncesi Etkinlikleri Önemli mi?

Okul öncesindeki çocuk etkinliklerine, çocuğun okul öncesi eğitimi programında bulunan tüm amaç ve kazanımları kazandığı etkinlikler diyebiliriz. Çocuğun pek çok yönü (yaratıcılık, paylaşma, empati kurma, araştırma-sorgulama, merak, dil gelişimi, sosyal iletişimi, bedenini etkili bir şekilde kullanabilme gibi beceriler vb.) bu etkinlikler sırasında gelişir. Tüm bunların yanında çocuk etkinlikleri tek başına düşünülmelidir, her bir etkinlik birbirini tamamlar ve yapılan her etkinliğin çocuğun farklı ve çeşitli yönlerini geliştiren özellikleri vardır.

Okul öncesi eğitimde yer alan çocuk etkinlikleri kapsamında motor becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, oyun etkinlikleri, müzik etkinlikleri, doğa etkinlikleri, okuma-yazma çalışmaları yer almaktadır. Okul öncesi eğitim programları bu etkinlikler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Okul öncesi etkinlik süreci için önemli olan; etkinliklerin çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olması ve gelişimini desteklemesidir. Bunun yanında etkinliklerin çocuklarla birlikte gerçekleştirilmesi öğrenmeye ayrıca destek olacaktır.

Okul öncesinde Yapılan Etkinliklerin Çocuklar İçin Faydaları

Okul öncesinde yapılan etkinlikler pek çok yönden çocuklara fayda sağlamaktadır. Bu nedenle her ailenin çocuğunun ana sınıfı eğitimini almasını sağlaması çok önemlidir. Bizler aşağıya okul öncesi etkinliklerinin çocuklara sağladığı faydaların bazılarını sıraladık:

 • Okul öncesi etkinlikler öğrenciyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak asıl okul eğitimine hazırlar. Çocuklar okula başladıkları zaman hazırlık sürecini geçmiş olurlar ve okula başlarken zorluk çekmezler.
 • Okul öncesi eğitim etkinliklerinde çocuklar birbirlerini tanıyarak iletişim kurmayı, empati yapmayı ve insan ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrarlar.
 • Buradaki etkinlikler çocukların soyut düşünme becerilerini geliştirirken hayal dünyalarını genişlemesine yardımcı olur.
 • Çocuklar etkinlikler sayesinde ince ve kaba motor becerilerini geliştirirler.
 • Çocuklar bir konuya dikkatlerini yoğunlaştırma ve kendi kendine yetebilme; aynı zamanda yaratıcılığını kullanma becerileri kazanır.
 • Etkinliklerle birlikte yeni bir şeyler öğrenen çocuk öğrenmeye alışır ve öğrenmekten zevk alma becerisi ile donanır. Çocuklar öğrendikçe kendisine karşı daha fazla güven duymaya başlar.
 • Çocuklar, okul öncesinde yapılan etkinlikler sayesinde duygu, düşünce ve davranışlarını geliştirir ve zenginleştirirler.
 • Çocuklar bu etkinliklerden zevk alırlar, eğlenirler, vakitlerini verimli geçirirler ve bu sayede günlük yaşantıları daha olumlu ve sakin geçer.

okul öncesi etkinliklerinin faydaları

Okul Öncesi Etkinliklere Bazı Örnekler

Okul öncesi eğitim, içerisinde aslında pek çok etkinlik barındırır. Eğitimi eğlenceli hale getirmek, öğrenmeden keyif almayı sağlamak için eğitim içerisinde yapılan her şey keyifli birer etkinliğe dönüştürülebilir. Bunun yanında okul öncesi eğitimi içerisinde yapılan başlıca etkinlikleri aşağıdaki şekillerde sıralayabiliriz:

 • Boyama çalışmaları: Sulu boya, kuru boya, pastel boya etkinlikleri
 • Baskı çalışmaları: Çeşitli materyallerle baskı yapma(patates, ip)
 • Oyun hamuru ile yapılan etkinlikler
 • Kağıt ile yapılan etkinlikler: Yırtma, kesme, katlama, boyama, yapıştırma
 • Artık malzemeleri değerlendirerek yapılan çalışmalar
 • Dil etkinlikleri: Hikaye, masal anlatma, tekerleme, bilmece
 • Müzik dinleme, şarkı söyleme
 • Okul öncesi dönemdeki çocukların zeka becerilerini geliştirmek için dijital zeka oyunları oynatma

 

 • TÜBİTAK destekli eğitici zeka oyunu uygulaması MentalUP’ı ücretsiz deneyin
 • Yaratıcı drama etkinlikleri
 • Çeşitli oyunlardan oluşan etkinlikler
 • Rakamları öğrenmeye yönelik etkinlikler: Sayı sayma, harf sayma
 • Yazı yazma becerisi kazanmaya yönelik etkinlikler
 • Kitap okuma: Okuma etkinlikleri (burada öğretmen, öğrencilere kitap okuyabilir, öğrenciler resimleri inceleyerek anlatabilirler, hikaye uydurabilirler.)
 • Boş zamanları değerlendirmeye yönelik etkinlikler: Burada yapılacak etkinlik çocuğun yaratıcılığına bırakılır.
 • Eğitici oyuncaklar ile oynama
 • Doğaya yönelik etkinlikler
 • Ev yaşamında, aile ortamında nasıl davranılması gerektiğine yönelik yapılan etkinlikler. Örneğin ev işlerinin paylaşılmasının öğretilmesi, evde kendi odasını toplama, oyuncaklarını toplama, ev temizliğine yardım vb. hareketler…
 • Kişisel temizliğin kazanılmasına yönelik yapılan etkinlikler: Diş fırçalama, yemekten önce ve sonra el yıkama, banyo yapma, kıyafet değiştirme, ayakkabısını kendi giymesine yönelik yapılabilecek çalışmalar.
 • Basit fen eğitiminden oluşan etkinlikler
Captcha işaretlenmemiş.