Kelimeye-i Şehadet Nedir?

Kelimeye-i Şehadet Nedir?

Kelime-i şehâdet (Arapça : شهادتان, Türkçe: Tanıklık sözü) veya Kelime-i tevhid, İslam inancında Allah'tan başka ilah olmadığı, Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi esasının beyanı olan ibaredir.

Allah'ın Varlık ve Tekliğinin İkrarı:

İslâm i'tikadı,

Allâh’û-Celle-Celâle’hû'dan gâyrı ilah mevcut değildir

ifadesi ile beyân olunur. İslâmiyet'in kabul ve tasdik edildiği anlamına gelen bu deyiş,

Âlemlerde hiçbir ilah yoktur, ama sadece Allâh’ûr-Râhman’ûr-Râhîym

anlamına gelir ki, ondan başka tüm olası ilahların mevcut olabileceği ihtimâlini de dışlamış olmaktadır. Tevhid inancının tasdikinden sonra da, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu,

Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. ibaresiyle ikrar edilir.

Captcha işaretlenmemiş.