Kandaki CRP Nedir? CRP Testi Nedir?

Kandaki CRP Nedir? CRP Testi Nedir?

CRP; C-Reaktif Protein’in kısaltmasıdır. Normalde insan vücudunda düşük değerlerde bulunan bir proteindir.

Kanda CRP seviyesi pek çok durumda yükselebildiğinden, tek hastalığa özgül bir laboratuar bulgusu değildir ve tanı koyma amaçlı kullanılmaz. Bu tahlilin sonuçları klinik şüpheleri destekleyici olarak veya tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır.

Çok basitleştirirsek, yüksek CRP seviyelerinin vücutta akut iltihabi bir reaksiyon veya bir enfeksiyon olduğuna, CRP seviyelerinin azalmasının da iltihabi reaksiyonun veya enfeksiyonun azalmaya başladığına işaret ettiğini söylemek mümkündür.

Ortalama sağlıklı bir kişide CRP seviyesinin 4.9 mg/L’nin altında olması beklenir. Normal değerler deneyin yapıldığı laboratuara bağlı olarak farklılık gösterebilir. CRP seviyesi pek çok durumda yükselebilir bunlardan bazıları: bağ dokusu hastalıkları, ciktus, kanser, enfeksiyon iltihabi, barsak hastalıkları, lupus, romatoid artrit, tüberküloz' dur.

CRP'nin Normal Değerleri Nedir?

CRP değerinin 3mg/l ile 6 mg/l arasında olması normal değerde olmasını gösterir. CRP' nin 6 mg/l üzerine çıktığı durumlara crp yüksekliği denilmektedir.

Test sonucu ne anlama gelir?

Daha yüksek hs-CRP düzeyleri olan kişilerde kardiyovasküler hastalık, riski de daha yüksektir ve daha düşük değerlere sahip kişilerde ise risk daha düşüktür. Daha spesifik olarak, normal sınırların en üst düzeylerinde seyreden hs-CRP sonuçları bulunan kişilerde kalp krizi geçirme riski, normal sınırların en alt düzeylerine yakın hs-CRP bulunan kişlere göre 1.5–4 kat daha yüksektir.

Risk grupları aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

 • Düşük risk: 1.0 mg/L’den daha düşük
 • Ortalama risk: 1.0 - 3.0 mg/L
 • Yüksek risk: 3.0 mg/L’nin üzerinde

Bu değerler kardiyovasküler hastalıklar için toplam değerlendirme sürecinin sadece bir bölümünü oluşturur. Düşünülmesi gereken diğer risk faktörleri, yüksek kolesterol , LDL-C, trigliserit, ve glukoz düzeyleridir. Ayrıca, sigara içilmesi, yüksek kan basıncının olması (hipertansiyon) ve diyabet risk düzeyini daha da arttırır.

CRP yüksekliğini nasıl değerlendirmeliyiz?

CRP uzun zamandan beri yangılı sistemik hastalıklarda ve enfeksiyon hastalıklarında önemli tanı doğrulayıcı veri olarak değerli bir tetkik olmuştur. Özellikle duyarlılığı yüksek( HCRP) olan yöntemlerle yapıldığında myokart infarktüsünde, inmelerde ve boyun damarlarındaki daralmalarda tıkayıcı damar hastalığında ve özellikle sağlıklı görünen insanlarda ani kardiak nedenli ölümlerin güçlü bir belirleyicisi olduğu ortaya çıkmıştır.

CRP hangi durumlarda ölçülmektedir?

1. Bağ dokusu hastalıkları,

2. Ciktus,

3. Kanser,

4. Enfeksiyon,

5. İltihabi barsak hastalıkları,

6. Lupus,

7. Romatoid artrit,

8. Tüberküloz'den şüphenilen durumlarda ölçülür.

Test sonucu ne anlama gelir?

Daha yüksek HS-CRP düzeyleri olan kişilerde kardiyovasküler hastalık, riski de daha yüksektir ve daha düşük değerlere sahip kişilerde ise risk daha düşüktür. Daha spesifik olarak, normal sınırların en üst düzeylerinde seyreden HS-CRP sonuçları bulunan kişilerde kalp krizi geçirme riski, normal sınırların en alt düzeylerine yakın HS-CRP bulunan kişlere göre 1.5–4 kat daha yüksektir.

CRP (C-reaktif protein) testi nedir ?

CRP testi, kandaki CRP (c-reaktif protein) seviyesini ölçer. Bu protein vücutta iltihabi bir durum olup olmadığını gösteren bir belirteçtir. Kanda CRP testi iltihabi durumun varlığını belirler ama iltihaplanmanın nerede olduğuna dair bir fikir vermez.

CRP tahlili sayesinde iltihap varlığı belirlendikten sonra doktorlar ek bazı testler yardımıyla teşhis ve tedaviye yönelirler.

İltihabi durum belirlendikten ve tedavi başladıktan sonra ise tedavinin işe yarayıp yaramadığı da bu test yardımıyla anlaşılabilir.

CRP nereden salgılanır?

CRP, karaciğer tarafından yapılır. İltihaba sebep olan herhangi bir durumdan birkaç saat sonra kana salınır ve kandaki seviyesi 24-48 saatte yükselir.

CRP testi için gerekli örnek nedir ?

Test genellikle koldan alınan kan örneğinde yapılır

Yüksek duyarlı (high sensitive=hs) CRP testi ne demektir ?

Bu test CRP ile aynı testtir ancak yüksek duyarlı CRP testinin hassasiyeti daha fazladır. Bunun anlamı, CRP’deki hafif yükselişler bile bu test ile tespit edilebilir.

Hs-CRP testi hangi durumlarda istenir ?

Damarların iç yüzünü döşeyen hücrelerin iltihaplanması gibi durumlarda damar hasarı meydana gelir. Bu damar hasarının meydana geldiği yere göre kalp krizi veya inme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Hs-CRP, CRP’deki yükselişleri daha erken dönemde tespit edebilme imkanı verdiğinden, genellikle kalp krizi ya da inme riskinin belirlenmesi için istenebilir.

CRP testi neden yapılır?

 • Bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarına bağlı iltihaplanmalarda,
 • Ameliyatlardan sonra enfeksiyon gelişip gelişmediğinin belirlenmesinde,
 • Bağırsakların iltihabi hastalıklarında,
 • Kemik enfeksiyonlarında,
 • Eklem iltihaplarında,
 • İltihabi hastalıkların tedavisinin izleminde CRP testi istenebilir. 

CRP testi normal değerleri nelerdir?

Aşağıda verilen değerler testin yapıldığı laboratuvara, kullanılan metoda ve testin yapıldığı cihaza göre değişiklik gösterebilir. Test sonuçları değerlendirilirken testi yapıldığı laboratuvarın vermiş olduğu referans aralık dikkate alınmalıdır.  

Normal: Sağlıklı kişilerde CRP düzeyi 8.0 mg/dL’nin altındadır (Bu değer Mayo Clinic web sayfasından alınmıştır).

Hs-CRP testi normal değerleri nelerdir?

Aşağıda verilen değerler testin yapıldığı laboratuvara, kullanılan metoda ve testin yapıldığı cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Normal: 0.1 mg/dL’nin altındadır.

Kalp krizi riskinin değerlendirilmesinde Hs-CRP için kullanılan sınırlar nelerdir ?

Düşük risk: 1.0 mg/dL’nin altında,

Orta derece risk: 1.0-3.0 mg/dL’nin arasında,

Yüksek risk: 3 mg/dL’nin üzerinde olması durumu.

Testin sonucunu etkileyen faktörler nelerdir?

 • Kısa süre önce egzersiz yapılması,
 • Hamilelik,
 • Obezite,
 • Rahim içi araç kullanımı gibi durumlarda elde edilen değerlerin yorumlanması için doktorunuz bilgilendirilmelidir.
Captcha işaretlenmemiş.