Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalp yetmezliği kalbinizin çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Daha ziyade, kalbinizin pompalama gücünün normalden daha zayıf olduğu anlamındadır.

Kalp yetmezliğinde kan, kalp ve vücudunuzda daha yavaş bir oranda hareket eder ve kalpteki basınç artar. Sonuç olarak, kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar oksijen ve besin pompalayamaz. Kalbin odacıkları buna, vücuda pompalamak üzere daha fazla kan tutmak için gerilerek veya daha sertleşerek ve kalınlaşarak yanıt verir. Bu, bir süreliğine kanın hareket etmesini sağlar, ancak zamanla kalp kası çeperleri zayıflar ve eskisi kadar güçlü pompalayamaz olur.

Sonuç olarak, böbrekler buna, vücudun daha fazla sıvı (su) ve tuz tutmasını sağlayarak yanıt verir. Eğer kol, ayak, bacak, ayak bilekleri, ayaklar, akciğer ve diğer organlarda sıvı birikirse, vücutta kan toplanır; bu durumu açıklamak için kullanılan terim ise konjestif kalp yetmezliğidir.

Captcha işaretlenmemiş.