Hentbol Nedir? Nasıl Oynanır?

Hentbol Nedir? Nasıl Oynanır?

Hentbol bir takımın 7’şer saha oyuncusu ve 5 yedekten oluşan kadro ile iki takım halinde oynanan bir spordur. Hızlı, fiziksel güce dayanan ve atışların neredeyse 100km/saate ulaştığı bir spor dalıdır.

Oyununun süresi 30’ar dakikalık iki devreyi kapsar. Her yaş ve cinsiyete hitap edebilen nadir sporlardan olan hentbol kuvvet, dayanıklılık, hız ve esneklik kazanılmasına katkısı büyüktür. Ayrıca takım halinde ve bireysel hareket etme, hızlı düşünme ve karar verme ile cesaret, azim ve kararlılık gibi özelliklerin kazanılmasında da katkısı büyüktür. 

Hentbolun Tarihi

Antik Yunan’a kadar dayanan bir geçmişi olan hentbolun M.Ö. 600’lü yıllara kadar uzandığı söylenir. Bizanslıların “harpaston” adını verdikleri oyun günümüzdeki hentbolun temelini oluşturmaktadır. Orta Çağ’da ise “top yakalama” adı ile oynanan bir oyundan bahsedilir.

Yine de hentbol esas şeklini 19. yüzyılda Danimarka, İsveç ve Almanya’da almıştır. Danimarka’da “haandboll” adlı oyundan gelmektedir. Almanya’da kurulan Yüksek Beden Eğitim Okulu bünyesinde verilen eğitimler ve yetiştirilen sporcu antrenörler ile dünyaya yayılmıştır.

1936 ve 1952 yıllarında Olimpiyatlarda gösteri amacı ile yer bulan hentbol, 1972 yılında resmi olarak Olimpiyat sporu halini almıştır. 1946’da kurulan Uluslararası Hentbol Federasyonu da bu sporun gelişmesini ve yayılmasını sağlamıştır.

Günümüzde 150 ülkede oynanan hentbol 8 milyona yakın lisanslı oyuncusu ile dünya çapında oynanmaktadır.

Hentbol Nasıl Oynanır?

Hentbol toplamda 12 kişilik kadrolarla oynanan takım sporudur. İlk zamanlarda 11 kişilik takımlar halinde çim sahalarda oynanırken 1950’lerden sonra salon sporu halini almıştır.

Temeli rakip kaleye gol atmak olan hentbol elle oynanır. Oyuncuların ayak ve diz altı bölgelerine topun temas etmemesi gerekir. Oyuncular arası belirli bir temas düzeyi olabilir. Ancak faullerde hentbolcuya iki dakikalık oyun dışı kalma cezası verilir.

Hentbolcu topu elinde en fazla üç saniye tutabilir ve top ile beraber en fazla üç adım atabilir. Hakemler gerekli durumda oyunculara müdahale ederler. 

Hava atışı ile başlayan oyun 30’ar dakikalık iki bölümden oluşur. Bu bölümlerde istenildiği kadar oyuncu değiştirilebilir. Maç bitiminde beraberlik halinde 1’er puan, kazanma durumunda ise 2 puan verilir.

Temel hareketler ise; 

  • Top tutma
  • El üstü pas
  • Bilekten pas
  • Çift el göğüsten pas
  • El yerden pas
  • Piston hareketi
  • Yana bükülü atış
  • Düşerek atış ve benzerleridir.


Hentbol Oyun Alanı


Oyun alanı 40 m x 20 m ölçülerinde, iki kale sahası ve bir oyun alanını içeren dik dörtgen şeklindedir. Uzun kenarlara kenar çizgisi, kısa kenarların kale direkleri arasında kalan bölümüne kale çizgisi ve kalelerin her iki yanında kalan bölümüne ise dış kale çizgisi adı verilir.

Oyun alanının çevresinde; kale çizgilerinden itibaren en az 2 m ve kenar çizgilerinden itibaren en az 1 m genişliğinde bir emniyet alanının olması gerekir. Müsabaka süresince oyun alanının özellikleri, bir takıma avantaj sağlayacak şekilde değiştirilemez.

Kaleler her bir kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilir. Kaleler zemine veya arkalarındaki duvarlara sıkıca tutturulmalı; içten içe 3 m genişliğinde ve 2m yüksekliğinde olmalıdır.

Kale direkleri bir üst direkle birbirine bağlanır. Kale direklerinin arka kenarları, kale çizgisinin arka kenarıyla aynı hizada olmalıdır. Yan direkler ve üst direk bir kenarı 8 cm olan kare kesitinde olmalı; direklerin sahadan görünen üç yüzü de birbiriyle, zeminle ve arka duvarla zıt iki ayrı renkte şeritler halinde boyanmalıdır.

Kalelerin, giren topun kalede kalmasını sağlayacak şekilde ağ ile donatılmış olması gerekir.

Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildirler. Kale direkleri arasındaki çizgi 8 cm, diğer tüm çizgiler ise 5 cm genişliğinde olmalıdır.

Çizgilerle sınırlandırılan alanlar, sınırlandıran çizgiler yerine farklı renklerde boyanarak birbirilerinden
ayrılabilirler.

Her kalenin önünde bir kale sahası bulunur

a) Kale çizgisine paralel ve kale çizgisinin dış kenarı ile kale sahası çizgisinin dış kenarı arasındaki uzaklık 6 m olan 3 m uzunluğunda düz bir çizgi ile çizilir.

b) Bu çizginin her iki ucunun, kale direklerinin iç arka kenar dip köşesinden ölçülerek çizilen 6 m yarı çapındaki iki çeyrek dairenin birleştirilmesi sonucu belirlenir

Serbest atış çizgisi, (9 m çizgisi) kale sahası çizgisinin 3 m dışından çizilen kesik bir çizgidir. Çizgiler ve aralarındaki boşlukların her biri 15 cm’dir

7 m çizgisi; kalenin tam karşısında, 1 m uzunluğunda bir çizgidir. Bu çizgi, kale çizgisine paralel ve 7m uzaklıktadır. (Bu mesafe, kale çizgisinin arka kenarından 7m çizgisinin ön kenarına kadardır.)

Kaleci sınır çizgisi (4m çizgisi); kale çizgisinin dış kenarı ile çizilecek çizginin dış kenarı arasındaki uzaklık 4 m olan, 15 cm uzunluğunda, kale çizgisine paralel ve kalenin tam karşısındadır.

Orta çizgi iki uzun kenarın orta noktalarını birleştiren çizgidir

Kenar çizgisinin bir parçası olan değisme çizgisi, her iki takım için orta çizgiden 4,5 m mesafede; orta çizgiye paralel, saha içine ve dışına dogru her iki yönde 15 cm uzunluğundadır.

Hentbol Kalesi

 

Oyun Süresi, Bitiş Sinyali ve Mola

Oyun Süresi

16 ve daha yukarı yaştaki oyunculardan oluşan bütün takımlar için normal oyun süresi 30 dakikalık iki devredir ve devre arası normalde 10 dakikadır.

Yaşları 12 - 16 arasında olan takımlar için oyun süresi 2 x 25 ve 8 - 12 arasında olan takımlar için ise 2x20 dakikadır ve her iki durumda da devre arası 10 dakikadır.

Not: IHF, kıta ve ulusal federasyonlar kendi sorumluluk alanları içinde devre arası süresiyle ilgili farklı uygulama hakkına sahiptirler. Ancak, devre arası süresi en fazla 15 dakikadır.

Kazananın belirlenmesi gereken bir müsabakada, normal oyun süresi berabere biterse 5 dakikalık aradan sonra uzatma bölümü oynanır. Uzatma bölümü 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır.

Birinci uzatma bölümü sonunda oyun hala berabere ise, 5 dakikalık bir aradan sonra ikinci uzatma bölümü oynanır. Bu uzatma bölümü de 5 dakikalık 2 devreden olur ve devre arası 1 dakikadır. Oyun hala berabere ise kazanan takım ilgili müsabaka kurallarına göre belirlenir.

Müsabaka sonucunun belirlenmesi için 7 m atışlarının kullanılmasına karar verildiği takdirde aşağıdaki yöntem takip edilmelidir.

Bitiş Sinyali

Oyun süresi, hakemin ilk başlama atışı için çaldığı düdükle başlar ve skorborddan gelen otomatik bitiş sinyali veya saat hakeminin bitiş düdügü ile sona erer. Bu tür bir düdük veya sinyal gelmezse, hakem oyun süresinin bittiğini belirtmek için düdük çalar.

Müsabakanın devre arası, müsabaka sonu ve uzatma bölümlerinin sonundaki bitiş sinyali ile eş zamanlı ya da hemen öncesinde yapılan ihlaller ve sportmenlik dışı davranışlar cezalandırılmalıdır. .

Benzer şekilde bir serbest atış ya da 7m atışı kullanılırken ya da atış kullanıldıktan sonra top havadayken bitiş sinyali gelirse atış tekrarlanır. Her iki durumda da kullanılan ya da tekrarlanan serbest atış ya da 7 m atışının sonucu alındıktan sonra hakemler oyunu bitirir.

Kullanılan veya tekrarlanan serbest atış için oyuncuların pozisyonu ve oyuncu değişimi konusunda özel sınırlamalar uygulanmalıdır. Kuraldaki normal oyuncu değişim esnekliğine bir istisna olarak atışı yapacak takıma bir oyuncu değiştirme hakkı tanınmaktadır. Benzer olarak, eğer savunma takımı kalecisiz oynuyorsa, sadece bir saha oyuncusu yerine oyuna kaleci alabilir. İhlaller kurala cezalandırılacaktır. Ayrıca, atışı kullanacak takımın oyuncuları rakip takımın serbest atış çizgisinin dışında ve atış yapacak takım arkadaşlarından en az 3 metre uzakta durmalıdır.

Captcha işaretlenmemiş.