Fiziki Harita Nedir? Siyasi Harita Nedir?

Fiziki Harita Nedir? Siyasi Harita Nedir?

Harita, yeryüzünde coğrafyayla ilgili bir parçanın, nüfusla ilgili bir parçanın, tarihle ilgili bir parçanın ya da dil ve benzeri konularla alakalı parçaların, belirli bir düzlem üzerine belirlenmiş ölçütlere uyularak küçültülüp daha taslak haline getirilmiş görüntünün adıdır.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan haritalar fiziki harita ve siyasi haritalardır.

Siyasi haritalar, Türkiye’de bulunan illerin birbirleriyle olan sınırlarını, yüz ölçümlerinin küçültülmüş boyutlarla ne kadar yer kapladığını, hangi ilin hangi bölgede olduğunu görmemizi sağlayan haritalardır. Siyasi haritalar genellikle uzunluk ölçmede ve alan çapı hesaplamada kullanılmaktadır.Siyasi haritalarda çevremizde hangi ülkelerle komşu olduğumuzu, hangi bölgede hangi komşularımızın yer aldığını da isim isim görebilmekteyiz. Bunun dışında hangi bölgede hangi denizlere sahip olduğumuzu ve bu denizlerin hangi illerin kıyı bölgelerinden de geçtiğini siyasi haritalara bakarak anlamamız mümkün.

Siyasi haritaların dışında kullanılan bir diğer harita türü olan fiziki haritalar ise daha farklı değerleri göstermektedir. Bir fiziki harita hangi alana aitse, o alanın coğrafi koşulları hakkında bize bilgi verir. Örneğin; bir bölgenin dağlık alanlarını, göllerini, akarsularını, ovalarını vb. sahip olduklarını fiziki harita sayesinde görmekteyiz. Ayrıca ait olduğu bölgenin yükseltilerini ve yer şekillerini de fiziki haritadan anlamamız mümkündür. Fiziki haritaların çiziminde renklendirme tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik çizilen oluşumun türüne göre değişir. Örnek vermek gerekirse dağların olduğu bölgeler kahverengi ya da morla (yüksek bölgeler de aynı renklerle ifade edilmektedir), yüksekliği az olan bölgeler 1000 metre ve daha aşağısında olan bölgeleri, yeşil renk iyice deniz seviyesine yakın olan bölgeleri ve denizin varlığına yakın olan bölgeleri, mavi tonları derin suları ve beyaz tonları da sığ suları ifade etmektedir.

Captcha işaretlenmemiş.