Ensefalit nedir? Ensefalit belirtileri nelerdir? Ensefalit nasıl tedavi edilir?

Ensefalit nedir? Ensefalit belirtileri nelerdir? Ensefalit nasıl tedavi edilir?

Ensefalit veya beyin iltihabı, beynin akut enflamasyonudur. Menenjit ile birlikte ise meningoensefalit olarak isimlendirilir.

Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve ateş gibi belirtilerle başlar. Bu hastalığa kabakulak, herpes simplex, influenza, enfeksiyoz hepatit ve enfeksiyoz mononükleoz gibi virüsler neden olurlar. Kuduz virüsünün neden olduğu ansefalit ise öldürücüdür. Bu hastalığa, bakteriye rastlanmadığı göz önünde tutularak, cerahatli menenjitten ayırmak için aseptik menenjit adı da verilir. Teşhis için alınan beyin omurilik sıvısında, glikoz, normal hücreler yani lenfositler ve albüminin artmış olduğu görülür.

Lenfositler çok arttığı için lenfositik koriomenenjit adı verilen bir viral menenjit tipi daha vardır ki, grip gibi, salgın olarak görülür. Bu gibi vakalarda baş ağrısı, ateş, ense sertliği gibi menenjit belirtileri hafif olarak vardır. Hastalık genellikle 1-2 haftada semptomatik tedavi ile iyileşir.

Tedavide antiviral ve ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Komada gibi baygın yatan hastalar hastanede bakıma alınır, kas kasılmaları şeklinde görülen konvülsiyonların hastaya zarar vermemesine çalışılır.

Ensefalit tipleri nelerdir?

Meningoensefalit: Meningoensefalit nedenleri arasında bakteriyel, viral ve paraziter enfeksiyonlar olabileceği gibi, Whipple hastalığı, Behçet hastalığı, vaskülitler ile ilaç enfeksiyonları da olabilir.

Herpes simpleks virüs (HSV) tip 1 ensefaliti: Tip 1 ensefaliti en sık görülen rahatsızlık türüdür. Temporal korteks ve limbik sistem yapıları gibi belirli bölgeleri tutar ve ödem, nekroz, hemoraji ile birlikte nekrotizan ensefalite sebep olur. Herpes simpleks virüs, viral enfeksiyonlar içinde en sık tanımlanan etken olmaktadır.

ENSEFALİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Viral ensefaliti olan hastalarda görülen durumlar

• Baş ağrısı

• Ateş

• Kas veya eklem ağrıları

• Yorgunluk ya da güçsüzlük

Tıbbi müdahale gerektiren ciddi durumlarda ortaya çıkan belirtiler

• Şiddetli baş ağrısı

• Yüksek ateş

• Bilinç kaybı

• Zihinsel karışıklık veya ajitasyon

• Kişilik değişiklikleri

• Nöbetler geçirme

• Vücudun belirli bölgelerinde his ya da paralizi kaybı

• Kas zayıflığı

• Halüsinasyonlar

• Çift görme

• Kötü koku algısı

• Konuşma veya duyma ile ilgili sorunlar

Bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen durumlar

• Bebek kafatasının yumuşak noktalarında şişkinlik (fontanel)

• Bulantı ve kusma

• Vücutta sertlik

• Sürekli ağlama

• Çocuğu elinize aldığınızda daha çok ağlaması

• İştah azalması

Küçük çocuklar ensefalitten nasıl korunmalıdır?

2 aydan küçük bebeklerde böcek kovucuların kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine, bebek arabasına veya beşiğine örgüler sarılarak sivrisineklerden korunmalıdır.

• Çocukları sivrisinek kovucularını kullanırken onlara yardımcı olun ve yanlış kullanımlarının önüne geçin. 

• Giyeceklere ve maruz kalan deriye püskürtme yapınız.

• Spreyi teneffüs etme riskini azaltmak için havadar yerlerde kullanın.

• Kovucu spreyi ellerinize püskürttükten sonra çocuğunuzun yüzüne sürünüz. Göz ve kulak çevresinde dikkat ediniz.

• Ellerini ağızlarına alan çocukların ellerine spreyi püskürtmeyiniz.

Ensefalit nasıl önlenir?

Ensefalit'in önlenilmesi için hastalığa yol açan virüslerle etkileşim azaltılmalıdır. 

• Hijyen konusunda titiz davranılmalı

• Kişisel eşyalar temiz tutulmalı

• Yiyecek ve içeçekle kimseyle paylaşılmamalıdır.

• Çocuklar hijyen açısından eğitilmelidir.

• Aşıları düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Ensefalit nasıl teşhis edilir?

- Beyin görüntüleme testleri: Bu tedavi Ensefalit rahatsızlığının teşhis edilmesinde ilk  başvurulan yöntemdir. Elde edilen görüntüler beyindeki şişme veya tümör gibi durumları ortaya çıkarmaktadır.

- Spinal tap (lomber ponksiyon): Bu test sırasında, özel bir iğneyle beyin ve omuriliği sarıp koruyan sıvısının içerisine girilerek örnek alınır.

- Diğer laboratuar testleri: Bu tedavide hastadan kan, idrar ve salgı örnekleri alınarak ensefalite neden olan virüs veya diğer bulaşıcı mikroplar için gerekli analiz işlemleri yapılır.

- Elektroensefalogram (EEG): Bu test sırasında bir dizi elektrot kafatasına yapıştırılır. EEG beynin elektriksel aktivitesini kaydeder. 

Sivrisinek ve kenelerden nasıl korunmalıdır?

• Koruyucu elbise giyilmeli

• Sivrisinek kovucu spreyleri kullanılmalı

• Önerilen haşere ilaçları kullanılmalı

• Sivrisinekli yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı

• Sivrisineklerin eve girmesini önlemek tel örgüler kullanılmalı

• Çukur yerlerdeki su birikintilerini kurutulmalı. (Çünkü bu tür yerlerde sivrisinekler yumurtalarını bırakmaktadır.)

• Viral hastalıkların karşı önlem alınmalı

Ensefalit nasıl tedavi edilir?

Ensefalit tedavisi teşhis edilen nedene göre yapılmaktadır. Herpes simpleks virüsü, tip 1 bu rahatsızlığın en yaygın sebebidir. Bunun için antiviral tedaviler uygulanır.

Viral ensefaliti önlemenin en önemli yolu ise hastalığa neden olan virüsten korunmaktır. Bu nedenle de genital herpesten sakınmak oldukça önemlidir. Ayrıca su çiçeği, kızamık, rubella virüs, kabakulak ve kızamıkçık gibi hastalıkların aşılarının yapılması da büyük ehemmiyet arz etmektedir.

 

Captcha işaretlenmemiş.