Çabuk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Çabuk kelimesi Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bir sözcüktür. Kendi anlamı içerisinde Türkçede en çok değerlendirilen kelimedir. Ancak ayrıca bu kelimenin farklı eş anlamlarını öğrenebilir ve cümlede değişik zamanlarda kullanabilirsiniz.

Çabuk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Çabuk kelimesinin eş anlamlısı ‘süratli’ ve ‘hızlı’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii anlama bağlı olarak ayrıca aceleci, acele ve tez kelimeleri de duruma bağlı olarak değerlendirilebilmektedir. Hem gerçek anlamında hem de mecazi olarak bir vurgu yapılmak istendiğinde bu kelimeler kullanılabilmektedir.

TDK’ya Göre Çabuk Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumuna göre çabuk eş anlamlısı ‘hızlı ve süratli’ kelimeleri ile uyuşmuş durumda. Bu kelimeler hem sözlü hem de yazılı olarak farklı zamanlarda çabuk sözcüğü yerine kullanılabilir. Anlamına uygun şekilde sayılan çabuk sözcüğünün eş anlamlarını Türkçede rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

 

Captcha işaretlenmemiş.