Asgari müşterek ne demektir?

Asgari müşterek ne demektir?

 

1. Herkes tarafından kabul edilen nokta, üzerinde anlaşmaya varılan husus, uyuşulan konu, ortak payda, ortak zemin.
Bir tek asgari müşterek var: Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın...

2. Herhangi bir konuda farklı düşüncede olanların anlaşabilmeleri için gereken en düşük ortak nokta, ortak payda.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, ister iktidar, ister muhalefet olsunlar, milli meselelerdeki müşterek sorumluluklarını unutmaması ve demokrasinin vazgeçilmezliğine inanması asgari müşterek kabul edilmelidir...

 

Captcha işaretlenmemiş.