AGNO Nedir?

AGNO Nedir?

AGNO, Ağırlıklı  Genel Not Ortalaması kelimelerinin kısaltmasıdır. Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır.

ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz.

Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için: O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun, Bu derslerin kredi saatlerinin, öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AGNO’nun koşullu geçme ve ders alma işlemindeki fonksiyonu

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği (yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural,son iki yarıyıldaki AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten F alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.

Captcha işaretlenmemiş.