"Zemheride kar yağmasından, kan yağması iyidir" atasözünün anlamı nedir?